Love og vedtægter – vi har skabelonen!

Love og vedtægter

Måske den kedelige del af det at starte en klub – men ikke desto mindre en del, der er nødvendig og som i det store billede giver rigtig god mening for din nye klub og for sporten som helhed. Når man starter en dartklub under Dansk Dart Union, så er der nogle helt formelle krav til klubbens love og vedtægter. Heldigvis er vi eksperter på området, så vi kan guide jer til at få lavet de rigtige vedtægter, så processen ikke bliver tung og langsommelig for jer!

Kravet om de formelle love og vedtægter kommer helt fra øverste instans. Dansk Dart Union er optaget i Danmarks Idræts Forbund – og for at vi kan få del i de mange goder der ligger under DIF, kræver det at vores medlemsklubber følger nogle helt generelle og overordnede krav – herunder kravet om love og vedtægter. Vi har skabeloner vi kan give jer, hvor I skal udfylde de data, der er relevante for jeres klub – og vi vil gerne være sparringspartner i den proces!

Vi anbefaler, at I tager kontakt til os, når I går med tanker om at starte en klub. Så guider vi jer hele vejen igennem – og vi sikrer også, at jeres love og vedtægter bliver udformet, så de kan godkendes ved Danmarks Idræts Forbud!

vedtægter

Close
Skal vi kontakte dig?