Banen – de rette mål

Sådan får I godkendte dartbaner!

For at I kan afvikle turneringer og stævner i Dansk Dart Union-regi, skal I have udformet jeres dartbaner korrekt. I kan bruge nedenstående mål til at tjekke, om jeres baner er klar til kamp.

  1. Der skal – i hele banens bredde – være mindst 61 cm fri plads bag kastelinien.
  2. Skiven placeres således, at centrum er mindst 61 cm fra banens sider.
  3. Banen skal være mindst 150 cm bred. Hvor 2 baner støder op til hinanden, kan det dog accepteres, at de 2 baners samlede bredde nedsættes til 272 cm, hvis der er mindst 150 cm mellem centrum af 2 skiver.
  4. Loftshøjden i hele banens udstrækning skal være mindst 210 cm
  5. Det hævede kastested (the oche) skal være mindst 3,8 cm højt og mindst 61 cm langt. Det anbringes således, at der er 237 cm fra bagkanten af kastestedet til den linie der fra forsiden af dartskiven projekteres vinkelret ned på gulvet.
  6. Dartskiven skal anbringes således, at højden målt vinkelret på gulvet, der ligger i samme niveau som kastestedet, og til midten af “Bulls eye” er 173 cm.
  7. Det diagonale mål fra bagkanten af kastestedet til centrum af Bull skal være 293 cm.

Baner

Lyset

I skal også sørge for, at lyset ved banerne kaster tilstrækkeligt lys over skiven. Dansk Dart Union kræver spotlights med min. 800 LUX og at disse selvfølgelig er placeret, så spilleren ved kastelinjen ikke er generet af lyset.

Forvirret? Fortvivl ej! Inden I kan afvikle jeres første arrangement i Dansk Dart Union-regi, skal banerne godkendes af en repræsentant fra Dansk Dart Union. Han skal sikre, at I med god samvittighed kan byde ind til kampe og stævner i klubbens lokaler.

Close
Skal vi kontakte dig?